Trenutno dostupan za freelance projekte iz područja grafičkog i web dizajna, dizajna korisničkog sučelja.
Kontaktirajte me na mihaelmiklosic@gmail.com.