Croatia for Christ

Naručeni projekt
2015.
Dizajn vizualnog identiteta i razvoj weba za organizaciju Croatia for Christ. Identitet se bazira na apstrahiranom tlocrtu Višeslavove Krstionice, jednog od ranih simbola Kršćanstva u Hrvatskoj.
cfc1

cfc2

cfc3

cfc4

cfc5Mihael Miklošić 2016.