Distorzirani FreeSans

Samoinicirani projekt
2016.
Open source tipografija FreeSans distorzirana pomoću zvuka, tehnikama generativnog dizajna. Osnovna forma slovnog znaka iskrivljena je, ovisno o jačini pojedinih frekvencija koje su dolazile u mikrofon.

Jedna od mogućih primjena ove tehnike je dizajn plakata za glazbeni festival. Od svakog izvođača preuzme se dio pjesme, te se pojedini slovni znakovi, u jednakom udjelu, distorziraju pomoću tih zvukova. Nastaje pismo koje je direktan odraz glazbe koja se izvodi na festivalu.

Preuzmite .otf

crna

freesansMihael Miklošić 2016.