Platforma Medijski dizajn

Završni rad na preddiplomskom studiju
Mentor: izv.prof.dr.sc. Mario Tomiša
2015.
Odjel za medijski dizajn na Sveučilištu Sjever djeluje od 2012. godine. Radi se o interdisciplinarnom odjelu koji kroz kolegije obrađuje niz različitih aspekata medijske produkcie, među ostalim grafički dizajn, fotografiju, video produkciju, web dizajn, oblikovanje zvuka te tradicionalne grafičke i slikarske tehnike.
Za vrijeme stvaranja ovog projekta prva generacija prvostupnika završava studij. Gotovo od samih početaka djelovanja, studenti sa svojim radovima nastupaju na strukovnim izložbama i događanjima, no ne postoji jasno definiran sustav reprezentacije odjela na internetu. Jedno od mogućih rješenja online reprezentacije radova je web platforma — hibrid između društvene mreže i digitalne arhive.

unin1

unin2

unin3

unin4

unin5Mihael Miklošić 2016.